Massagens fördelar

Massagens fördelar

"Kortfattat så kan man säga att massage lindrar, läker och lugnar"

"Massage har haft en positiv effekt på alla tillstånd vi har tittat på"

Tiffany Fields, PHD Touch Research Institute, Miami

"Massage ger frid till ett oroligt sinne och lättnad till en spänd kropp"

Hippocrates

Ökar kroppens allmänna välbefinnande

Ökar vår koncentrationsförmåga 

Massage blir alltmer erkänt som en av de mest prisvärda och bästa icke-invasiva behandlingarna som finns tillgängliga för dom vanligt förekommande tillstånden

Ger en ökad kroppskännedom

Motverkar spänningar vid smärttillstånd

Har en lugnande effekt på nervsystemet

Har en avslappnande effekt på kroppen

Ger en djupare och lugnare andning

Dagens kunder söker massagebehandling för alla typer av klagomål, inklusive sport, fritidsintressen, vardagsliv och arbetsrelaterade aktiviteter

Massage har en både rehabiliterande och förebyggande effekt


De positiva fysiska och mentala effekterna är många


Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang

Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar

Har en god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang

Gör spända muskler mjuka och elastiska

  Ökar kroppens lymfcirkulation

Ökar blodcirkulationen i musklerna

Muskler är ett övergivet organ, ingen annan medicinsk specialitet hävdar det. Muskelvävnad är kroppens största organ, komplext och känsligt för dysfunktion, och det primära målet för slitage från dagliga aktiviteter