Massagens fördelar

Kom igång

"Massage har haft en positiv effekt på alla tillstånd vi har tittat på”  
Tiffany Fields, PHD Touch Research Institute, Miami

”Kortfattat så kan man säga att massage lindrar, läker och lugnar"

”Massage ger frid till ett oroligt sinne och lättnad till en spänd kropp”
Hippocrates

Ökar kroppens allmänna välbefinnande

Ökar vår koncentrationsförmåga

Massage blir alltmer erkänt som en av de mest prisvärda och bästa icke-invasiva behandlingarna som finns tillgängliga för dom vanligt förekommande tillstånden


Motverkar spänningar vid smärttillstånd

Ger en ökad kroppskännedom

Har en lugnande effekt på nervsystemet

Har en avslappnande effekt på kroppen

Ger en djupare och lugnare andning

Dagens kunder söker massagebehandling för alla typer av klagomål, inklusive sport, fritidsintressen, vardagsliv och arbetsrelaterade aktiviteter

Massage har en både rehabiliterande och förebyggande effekt

De positiva fysiska och mentala effekterna är många

Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang

Motverkar ärrbildning efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar

Har en god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang


Gör spända muskler mjuka och elastiska

Ökar kroppens lymfcirkulation


Ökar blodcirkulationen i musklerna


Muskler är ett övergivet organ, ingen annan medicinsk specialitet hävdar det. Muskelvävnad är kroppens största organ, komplext och känsligt för dysfunktion, och det primära målet för slitage från dagliga aktiviteter


THE EMERGENT SCOPE OF MASSAGE IN HEALTHCARE

LÄS ARTIKEL HÄR

HYPERTONISK MUSKULATUR

LÄS ARTIKEL HÄR

FROM CHRONIC CONDITIONS TO QUALITY OF LIFE, MASSAGE RESEARCH IS PROVING A POINT

LÄS ARTIKEL HÄR