Massör ger en avslappnande fotmassage

De fysiska och mentala fördelarna med massage är många


Många bokar regelbunden massage för att det är en skön avkoppling, men effekterna är långt mer djupgående än så. 

Vetenskapen har visat att massage är ett kraftfullt verktyg för att förbättra hälsan, både fysiskt och psykiskt, samt lindra sjukdomstillstånd. 

Muskler är ett övergivet organ, ingen annan medicinsk specialitet hävdar det. Muskelvävnad är kroppens största organ, komplext och känsligt för dysfunktion, och det primära målet för slitage från dagliga aktiviteter

Motverka stress
& förbättra din
fysiska prestation

Motverka stress och förbättra din fysiska prestation

Hypertonisk, eller spänd muskulatur

Massage mot värk 
& huvudvärk

Massage mot värk och huvudvärk

Dagens kunder söker massagebehandling för alla typer av klagomål, inklusive sport, fritidsintressen, vardagsliv och arbetsrelaterade aktiviteter

Forskning

From chronic conditions to quality of life

Bodywork high! The cannabinoid connection

The emergent scope of massage in healthcare

Artiklar

Get in touch with the power of massage

Massage! Get in tough with its many benefits

Stress relief through massage

Massage for better sleep

Massage for stress relief

Massage for musculoskeletal pain and disorders