De fysiska och mentala fördelarna med massage är många


Många bokar regelbunden massage för att det är en skön avkoppling, men effekterna är långt mer djupgående än så. 

Vetenskapen har visat att massage är ett kraftfullt verktyg för att förbättra hälsan, både fysiskt och psykiskt, samt lindra sjukdomstillstånd. 

Muskler är ett övergivet organ, ingen annan medicinsk specialitet hävdar det. Muskelvävnad är kroppens största organ, komplext och känsligt för dysfunktion, och det primära målet för slitage från dagliga aktiviteter

Motverka stress
& förbättra din
fysiska prestation

Motverka stress och förbättra din fysiska prestation

Massage mot värk 
& huvudvärk

Massage mot värk och huvudvärk

Tips, idéer 
& inspiration

Dagens kunder söker massagebehandling för alla typer av klagomål, inklusive sport, fritidsintressen, vardagsliv och arbetsrelaterade aktiviteter

Forskning & artiklar

From chronic conditions to quality of life
Klicka på bilden för att läsa mer

Bodywork high - the cannabinoid connection
Klicka på bilden för att läsa mer

The emergent scope of massage in healthcare
Klicka på bilden för att läsa mer

Get in touch with the power of massage
Klicka på bilden för att läsa mer

Hypertonisk, eller spänd muskulatur är ett viktigt tillstånd att diskutera
Klicka på bilden för att läsa mer

Stress relief through massage
Klicka på bilden för att läsa mer