De fysiska och mentala fördelarna med massage är många

Många bokar regelbunden massage för att det är en skön avkoppling, men effekterna är långt mer djupgående än så. Vetenskapen har visat att massage är ett kraftfullt verktyg för att förbättra hälsan, både fysiskt och psykiskt, samt lindra sjukdomstillstånd. 

Muskler är ett övergivet organ, ingen annan medicinsk specialitet hävdar det. Muskelvävnad är kroppens största organ, komplext och känsligt för dysfunktion, och det primära målet för slitage från dagliga aktiviteter

Stress - källan till flera sjukdomar

Adrenalin och kortisol, två stresshormoner som historiskt sett var en förutsättning för människans överlevnad. Om kroppen utsätts konstant för stress kan dessa hormoner leda till besvär som huvudvärk, bröstsmärtor sömnsvårigheter och depression. 
 
Långvarig stress kan leda till allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. För tidigt åldrande är även det kopplat till stress. 

Massage hjälper dig att hantera stress

Under en massagebehandling minskar stresshormonerna samtidigt som nivån av endorfiner, serotonin och dopamin ökar. Hormoner som inger en känsla av lugn och gör stressen lättare att övervinna. Du får en chans att återhämta dig och risken för sjukdomar minskar. 

Sänk blodtrycket med hjälp av massage

En vanlig massagebehandling kan sänka blodtrycket och därmed minska risken för sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Studier har även visat att massage minskar smärtan och illamåendet i samband med behandling hos cancerpatienter. Även det känslomässiga tillståndet förbättras av massage.  

Regelbunden massage stärker immunförsvaret 

När kroppen har en hög halt av stresshormoner påverkar det immunförsvaret negativt. Regelbunden massage stärker immunförsvaret och lymfocyterna, de vita blodkropparna, vilket förbättrar kroppens immunförsvar. 

Massage blir alltmer erkänt som en av de mest prisvärda och bästa icke-invasiva behandlingarna som finns tillgängliga för dom vanligt förekommande tillstånden

Massage för atleter och motionärer

 
Massage förbättrar prestationen
Oavsett vilken nivå du tränar på ökar regelbunden massage den atletiska prestandan, förbättrar återhämtningen och förebygger skador.
Massage ökar även rörligheten runt lederna och i musklerna, minskar stelheten samt tröttheten efter träning. 

Idrottsmassage – en hjälp vid skador samt hjälper återhämtningen
Om du har råkat ut för en idrottsskada förbättrar massage blodcirkulationen i det skadade området, vilket främjar läkningen. En massagebehandling lindrar smärtan och minskar ärrvävnadsbildningen.

Dagens kunder söker massagebehandling för alla typer av klagomål, inklusive sport, fritidsintressen, vardagsliv och arbetsrelaterade aktiviteter

Research & Articles

From chronic conditions to quality of life
Klicka på bilden för att läsa mer

Bodywork high - the cannabinoid connection
Klicka på bilden för att läs mer

The emergent scope of massage in healthcare
Klicka på bilden för att läsa mer

Get in touch with the power of massage
Klicka på bilden för att läsa mer

Hypertonisk, eller spänd muskulatur är ett viktigt tillstånd att diskutera
Klicka på bilden för att läsa mer

Stress relief through massage
Klicka på bilden för att läsa mer