Hypertonisk, eller spänd muskulatur är ett viktigt tillstånd att diskutera av två skäl


Det är det vanligaste klagomålet som en manuell terapeut kommer att möta.

Det är vanligtvis en del av alla andra muskuloskeletala tillstånd.


Av ytterligare betydelse är det faktum att spänd muskulatur så ofta ignoreras av konventionella medicinska yrken. Det finns specialiteter för varje organ-system i kroppen, men det finns ingen "muskeldoktor".

Till och med inom kiropraktoryrket anses vanligtvis vikten av spänd muskulatur till en position av mindre betydelse jämfört med ledernas placering och funktion.

Kanske bortses vikten av spänd muskulatur eftersom den inte visas på röntgen, annan radiografisk avbildning eller i labratorieresultat. 

Av denna anledning har manuella terapeuter som är bra utbildade i bedömning av muskelpalpation och mjukvävnadsbehandling möjlighet att gå in i denna nisch.