Företagsmassage ökar medarbetarnas välmående

Massageterapeut utför massagebehandling på en arbetsplats

Förebygg skador och kronisk smärta


Skador på arbetet är en vanlig orsak till långtidssjukskrivningar. Stillasittande arbete, statiska arbetsställningar och lyft skapar problem för leder och muskler, vilket kan leda till överbelastningsskador och kronisk smärta.

Detta kan undvikas genom att tänka på ergonomin, men också genom massage. Med regelbunden massage är det lättare att tidigt upptäcka denna typ av skador. Vi hjälper till att förebygga dessa skador och ger goda råd om hur man tar hand om kroppen på bästa sätt.

Företagsmassage motverkar stress 

Stress är ett av de vanligaste hälsoproblemen på arbetet. Långvarig stress kan leda till allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Under en massagebehandling frigörs hormoner som får dig att må bra och nivåerna av hormoner som skapar stress minskar.

Minska sjukfrånvaron genom massage 

För hög sjukfrånvaro kan vara mycket kostsamt och bidra till en osäker miljö inom företaget. Genom att erbjuda alla medarbetare massage på företaget kan ni minska sjukfrånvaron samt öka välmåendet som i sin tur bidrar till ökad prestation och en bättre arbetsmiljö. 


Är ni intresserade av att erbjuda era medarbetare företagsmassage i Göteborg kan jag komma till er eller så är ni välkomna till min mottagning.
Kontakta mig för offert eller upplägg så berättar jag mer. 

Joanne Nicholson

Assistant Programme Director, Nuffield Health Corporate Health club


I am writing to recommend Daniel Näsman for employment as a massage therapist. Whether you are hiring him to work on you personally or for a clinic position, 
Daniel offers a level of expertise and professionalism without comparison. 
I first met Daniel in 2005 when I first started working at Bank of America/Merrill Lynch in London where I was looking after the freelance therapists.
He was always reliable and professional; he has built a portfolio of his clients and was always busy with appointments. I have never received anything but praise about his skills and quality of service. 
I am certain that you will find Daniel's services an attribute to yourself or your clients' health and wellbeing.

Jax Conrad

Office Manager, Orsted UK, Head Office

I am pleased to write this reference and letter of recommendation for Daniel Näsman, who has worked as a freelance on-site corporate massage therapist at Orsted for over 7 years.
Daniel has always been a reliable, knowledgeable and flexible therapist, enjoying great popularity amongst our staff and someone who was often singled out for special mention in our annual fitness and wellbeing surveys. 
While Daniel has worked with us for 7 years, I have personally known and worked with Daniel for the last 4 years and can say that in this time it has been a delight to work together and I have no hesitation in recommending him to other organisations or individuals looking for an experienced, knowledgeable and friendly therapist.
We would also happily work together with Daniel again should the opportunity arise.

Avdragsgill friskvård på jobbet


Många tar sig inte tiden att unna sig en massage. Med möjlighet att ta en massage på jobbet sparar man tid och får en lugn stund under arbetsdagen. Som företag behöver ni endast ordna ett lugnt rum där man är ostörd, sedan ordnar vi med rätt utrustning. 

Kom också ihåg att enligt Skatteverkets regler är massage på jobbet avdragsgill friskvård om den erbjuds till alla anställda. Det går också fint för medarbetarna att använda sitt friskvårdsbidrag till massage på jobbet. 

Massageterapeut ger individuellt anpassade massagebehandlingar på ett företagn