Företagsmassage ökar medarbetarnas välmående

Förebygg skador och kronisk smärta


Skador på arbetet är en vanlig orsak till långtidssjukskrivningar. Stillasittande arbete, statiska arbetsställningar och lyft skapar problem för leder och muskler, vilket kan leda till överbelastningsskador och kronisk smärta.

Detta kan undvikas genom att tänka på ergonomin, men också genom massage. Med regelbunden massage är det lättare att tidigt upptäcka denna typ av skador. Vi hjälper till att förebygga dessa skador och ger goda råd om hur man tar hand om kroppen på bästa sätt.

Företagsmassage motverkar stress 

Stress är ett av de vanligaste hälsoproblemen på arbetet. Långvarig stress kan leda till allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Under en massagebehandling frigörs hormoner som får dig att må bra och nivåerna av hormoner som skapar stress minskar.

Minska sjukfrånvaron genom massage 

För hög sjukfrånvaro kan vara mycket kostsamt och bidra till en osäker miljö inom företaget. Genom att erbjuda alla medarbetare massage på företaget kan ni minska sjukfrånvaron samt öka välmåendet som i sin tur bidrar till ökad prestation och en bättre arbetsmiljö. 


Är ni intresserade av att erbjuda era medarbetare massage på jobbet kan jag antingen komma till er eller så är ni välkomna till min mottagning.
Kontakta mig för offert eller upplägg så berättar jag mer. 

Avdragsgill friskvård på jobbet


Många tar sig inte tiden att unna sig en massage. Med möjlighet att ta en massage på jobbet sparar man tid och får en lugn stund under arbetsdagen. Som företag behöver ni endast ordna ett lugnt rum där man är ostörd, sedan ordnar vi med rätt utrustning. 

Kom också ihåg att enligt Skatteverkets regler är massage på jobbet avdragsgill friskvård om den erbjuds till alla anställda. Det går också fint för medarbetarna att använda sitt friskvårdsbidrag till massage på jobbet.